ots2.jpg

ots2.jpg

Zac Efron and Nicky Blonsky in "Hairspray"