books2.jpg

books2.jpg

One view of Amsterdam art-dealer Jacques Goudstikker